Mua bán đất bằng giấy ký tay – Chính thức có hiệu lực!

Nghị định 01/2017 được Nhà nước ban hành vào ngày 06/01/2017 và chính thức có hiệu lực ngày 03/03/2017. Theo đó, Nghị định 01 sửa đổi, bổ sung một số nghị định, qui định chi tiết liên quan đến việc thi hành luật đất đai. Trong đó, hàng loạt các thủ tục hành chính được rút gọn hoặc sửa đổi tạo điêu kiện cho các cá nhân và nhà đầu tư bất động sản phát triển. Đặc biệt là quyết định hợp thức hóa mua bán nhà đất bằng giấy tay theo Nghị định 01 đã giải quyết phần nào nỗi lo của hàng triệu người Việt khi mua đất mà không có sổ đỏ.

Hợp thức hóa mua nhà bằng giấy tay theo Nghị định 01/2017

Căn cứ theo qui định tại khoản 54 Điều 2, Nghị định 01 thì trường hợp người dân mua bán nhà đất giấy tay từ trước ngày 1/7/2014 đều được xét duyệt cấp sổ đỏ. Việc nộp hồ sơ cũng như hực hiện các thủ tục hành chính sẽ do người đang sử dụng đất tiến hành thực hiện.

Theo đó, người dân đang sử dụng đất;  được cho tặng, chuyển nhượng hoặc mua đất, mua nhà giấy tay từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014, có giấy tờ về quyền sử dụng đất thì được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và các tài sản khác gắn liền với đất mà không cần phải làm thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nhà đất được chuyển nhượng trước 1/7/2014 được  cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất
Nhà đất được chuyển nhượng trước 1/7/2014 được  cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

Mặt khác, các trường hợp người dân có mua đất bằng giấy tay từ trước ngày 1/1/2008 nếu chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn có thể nộp hồ sơ và tiến hành thủ tục chuyển quyền sử dụng đất.

Với việc hợp thức hóa mua nhà bằng giấy tay, Nghị định 01 đã phần nào tháo gỡ các khúc mắc cũng như nỗi lo lắng của người dân về quyền sở hữu cũng như cơ sở pháp lý đối với tài sản của họ.

So với 2 lần hợp thức hóa quyền sử dụng đất vào năm 2007, 2014 thì trong đợt này Nghị định 01 đã có một bước tiến mới trong việc rút ngắn và tạo điều kiện hỗ trợ cho người dân hợp thức hóa giấy tay mà không cần phải thông qua chủ cũ. Việc làm này vừa giúp người dân tiết kiệm thời gian và chi phí, mặt khác cơ quan thực hiện cũng tiến hành nhanh hơn và đúng trình tự hơn.

Để được cấp giấy chứng nhận, người sử dụng nhà, đất đến UBND xã, phường, thị trấn nơi có nhà, đất để đăng ký, cán bộ tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn người dân lập thủ tục theo quy định đối với từng trường hợp cụ thể.

Người dân đến Ủy ban nhân dân địa phườn để nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận
Người dân đến Ủy ban nhân dân địa phườn để nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận

Tuy nhiên, đối với những trường hợp mục đích sử dụng đất không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt, hoặc những công trình nhà ở có giấy tay nhưng xây dựng sau thời điểm quy hoạch được ban hành sẽ không được cấp giấy chứng nhận.

Trình tư đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đất bằng giấy tay

Trình tự đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

Để hợp thức hóa các thủ tục hành chính khi mua nhà bằng giấy tay. Người đang sử dụng đất sẽ thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất lần đầu bằng cách nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất tại tại UBND cấp xã, phường, thị trấn hoặc Văn phòng đăng ký đất đai.

Sauk hi tiếp nhận hồ sơ, UBND cấp xã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ về hiện trạng sử dụng đất (nguồn gốc; thời điểm sử dụng đất; tình trạng tranh chấp; quỹ đất có vi phạm quy hoạch…) theo điều 100 của Luật đất đai 2013.

Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra bản trích đo địa chính hoặc thực hiện việc trích lục, trích đo thửa đất; gửi số liệu địa chính đến cơ quan thuế để xác định và thông báo thu nghĩa vụ tài chính, trừ trường hợp không thuộc đối tượng phải nộp; chuẩn bị hồ sơ để trình ký giấy chứng nhận.

Ủy ban nhân dân cấp Huyện có trách nhiệm cấp phát Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất
Ủy ban nhân dân cấp Huyện có trách nhiệm cấp phát Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

Sau khi hồ sơ được xét duyệt thì Ủy ban nhân dân cấp Huyện sẽ có thẩm quyền và trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất cho người dân.

Về hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất

Người sử dụng đất cần chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

  • Đơn đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
  • Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).
  • Các giấy tờ liên quan đối với trường hợp đăng ký về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
  • Một số giấy tờ khác theo điều 31, 32, 33, 34 và 100 của Luật đất đai

Có thể nói việc hợp thức hóa mua bán nhà đất bằng giấy tay là một quyết định đúng đắn của Nhà nước ta trong giai đoạn bất động sản phát triển nở rộ như hiện nay. Thông qua việc xem xét và cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đất một mặt nhà nước giúp người dân bổ sung tính phâp lý cho tài sản mà họ sở hữu mặt khác có tác dụng dò soát tình hình nhà đất để có định hướng phân bổ hay qui hoạch hợp lý hơn trong tương lai.

Trần Thắng – Mogi.vn

NHÀ ĐẤT BÁN | CHO THUÊ NHÀ
Tìm kiếm bất động sản, nhà đất cần bán và cho thuê tại Mogi.vn